Ελληνικά   English   Deutsch        

Mouse Pad
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

  • Λεπτό ~ 2 χιλ, θερμοκόλληση περιμετρικά
  • Αντιγλυστρική βάση
  • Ειδική επιφάνεια για το οπτικό ποντίκι

Designed By : Witty